เรื่องบางเรื่อง เมื่อสุดความสามารถแล้ว ก็ได้แต่ปล่อยไปตามธรรมชาติ

เรื่องบางเรื่อง เมื่อสุดความสามารถแล้ว ก็ได้แต่ปล่อยไปตามธรรมชาติ

บอร์ด ความรัก,เรื่องบางเรื่องเมื่อสุดความสามารถแล้วก็ได้แต่ปล่อยไปตามธรรมชาติ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสเรื่องบางเรื่องเมื่อสุดความสามารถแล้วก็ได้แต่ปล่อยไปตามธรรมชาติคนบางคนเมื่อสุดจะรั้งไว้แล้วก็ได้แต่ยิ้มให้ด้วยความปรารถนาดีแล้วปล่อยไปตามวิถีเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็จะเริ่มปรับให้เข้าที่เข้าทางตามครรลอง ตามบุญกรรมที่ควรจะเป็นเองเพียงแต่ระหว่างนั้นเรายังคงสามารถมอบความปรารถนาดีมอบความจริงใจ ให้ความเมตตาไม่ขึ้นเคียด ไม่ปรารถนาร้ายเฝ้าหวังให้ทุกผู้คนและเรื่องราวดำเนินไปในทางที่ดีที่สุด...เสมอ----------------------------อุเบกขา